Få 3 Ejendomsmægler tilbud gratis

Date Added: May 20, 2013

Author: Mette

Projektsalg – Nogle ejendomsmæglere arbejder med salg af boliger, inden de er opført.

Større ejendomsmæglerkæder har – under de gode konjunkturer – i stigende grad benyttet det, der kaldes projektsalg. Metoden er dog afhængig af stabile – og helst stigende – huspriser.

Fra kun at sælge færdige boliger, deltager ejendomsmæglervirksomhederne i hele projektfasen af byggeriet. De rådgiver bygherrer, arkitekter og entreprenører om indretning, materialevalg m.v. ud fra deres kendskab til de kommende købere.

Nogle ejendomsmæglere virker som ejendomsadministratorer og tager sig af udlejningen, fører regnskab, indkasserer husleje og sørger for ejendommens drift. Andre specialiserer sig i formidling af andelsboliger.

Mange af butikkerne er kædeforretninger, drevet af ejendomsmæglere, men ofte med kontraktmæssig tilknytning til kreditforeninger, forsikringsselskaber eller banker. Der er dog også mange uafhængige ejendomsmæglere.

Ud over ejendomsmæglere er det kun advokater, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, der har lov til at virke som ejendomsformidlere. I den enkelte butik skal den daglige leder under alle omstændigheder være ejendomsmægler (eller advokat).

Om uddannelsen

For at blive registret ejendomsmægler skal man have en relevant uddannelse samt 2 års praktisk erfaring med ejendomshandel. Der er flere måder at opnå den nødvendige uddannelsesbaggrund på. En række uddannelser inden for økonomi eller det finansielle område udgør et fundament, fx Finansøkonom.

Afhængig af forudgående uddannelse og erhvervserfaring, skal man supplere med dele af eller hele Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning med speciale i ejendomshandel. den. Har man en akademisk uddannelse, kan man tage Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling.

Ejendomsmægler