En god iværksætter skal også kunne lede

Date Added: December 30, 2017

Author:

Det kræver gode ledere for at virksomheder kan vækste og holde en bestemt kurs, så de når deres visioner og mål. Dette er ligemeget om det er en lille eller stor koncern. Ofte kan startups løbe ind i det problem, at når de vokser sig større ved nogle af de fremtrædende personer i virksomheden ikke hvordan de skal tackle og ikke mindst lede det antal flere ansatte. Det findes der heldigvis en løsning på. Her kommer nogle variabler, som en leder ikke må negligere.

 

Kommunikation

Kommunikation er en vigtig del af, hvordan du leder en virksomhed og ikke mindst dine medarbejdere. Der findes forskellige former for kommunikation. Måden hvorpå et budskab bliver kommunikeret ud til interessenterne på har stor betydning for, hvordan man tolker det evt. budskab. Ved massekommunikation, som eksempelvis ved emails, vil medarbejderne have større tendens til at være ligeglade, hvis det fremgår tydeligt, at det er en standard mail. Det kunne eksempelvis være mails omkring  evt rykkelse af et møde. Modsat vil personlige mails eller henvendelse have større effekt på det enkelte individ. I samme forbindelse, skal man være opmærksom på, at afhængigt af budskabet, så er nogle ting bedre at sige face to face end pr. mail. Hvis man som leder skal fyre en person, vil det fremgå koldt og ubarmhjertigt, hvis dette foregår på mail. Strategisk kommunikation er derfor et must for den gode leder og lederen skal hele tiden være tilgængelig.  I forlængelse af dette vil det være smart at have en telefon der virker, så man hele tiden kan komme i kontakt med folk, hvis ikke det er tilfældet og ens Iphone ikke vil tænde, så er der heldigvis hjælp at hente her.

Trivsel

Medarbejderne er dem som får hjulene i virksomheden til at dreje rundt. Hvis de ikke har de ideelle betingelser og er utilfredse vil deres produktivitet blive påvirket.  Her er det ultra vigtigt at ledere tager deres bekymringer eller problemer seriøst og lytter. Dertil er det et must, hvis man kan inddrage dem i fremtidsplanerne og få dem til at føle sig en del af virksomheden og vise dem tillid. Det vil uden tvivl gavne dem på sigt, da de vil tage ejerskab over opgaverne og arbejde endnu hårdere.  Dette vil samtidig medføre et bedre arbejdsklima. Det er derfor vigtigt at man som leder giver dem gode arbejdsvilkår.

 

Økonomi

Som leder i en virksomhed behøver man nødvendigvis ikke være en haj til økonomi, men det er stadigvæk essentielt, at denne har forståelse for hvordan økonomien hænger sammen. Hvis ikke det er tilfældet kan det være svært, at allokere de rigtige ressourcer hen til de rette projekter og tage de gode beslutninger på virksomhedens vegne. Derudover er det vigtigste for enhver virksomhed at være rentabel og hvis pengene bare bliver kastet rundt til højre og venstre kan det hurtigt gå i den forkerte retning.  Der er heldigvis mange som har fingeren på pulsen, hvad angår økonomi og sparring, hvor en Business Angel kan være behjælpelig. Det er nogle som hjælper iværksættere med blandt andet økonomi og allokering af ressourcer.

 

Strategi

Ingen virksomhed uden plan eller strategi. Den gode leder har altid en plan for, hvor virksomheden bevæger sig hen og hvordan man kommer fra punkt A-B og opnår sine overordnede mål og mission.  Der er forskellige metoder og tilgange, man kan anvende, for at realisere sine mål og det er blandt andet ved metoder fra projektledelse. Her er det normalt, at man deler sine mål op i flere delmål og opstiller milepæle. Ved at opdele det overordnede mål i små bider synes det ikke så uopnåeligt eller overskueligt.