Smba holding selskab alternative til ApS

Date Added: July 4, 2012

Author: Jimmie Hannsen Steinbeck

Holdingselskaber
For holdingselskaber, der er oprettet som et S.M.B.A., gælder det, at hvis virksomheden er i regnskabsklasse A (hvis virksomheden ikke i to på hinanden følgende år overskrider en balancesum på 4 mio. kr., en nettoomsætning på 10 mio. kr. eller et gennemsnitligt antal heltidsansatte i løbet af regnskabsåret på under 10) er det ligeledes ikke nødvendigt at aflægge årsrapport. I stedet for skal virksomheden indsende en undtagelseserklæring, hvor ledelsen indestår for, at betingelserne for at undlade at aflægge årsrapport er opfyldt.
Vælges der en revisor ved stiftelsen, er virksomheden forpligtet til at udarbejde en årsrapport og revidere årsregnskabet. Revisionspligten kan dog undlades, hvis årsrapporten udarbejdes, under visse betingelser

?

Ønsker du at vi de mere om SMBA holding selskaber, så kan du kontakte forskellige udbydere som har speciaseret sig i stiftelser af SMBA selskaber.

Link. www.smbaspecialisten.dk