Forurenet jord og sløjfning af olietank

Date Added: May 4, 2012

Author: Mogens Rasmussen

Hvis der er forventning om forurenede grunde vil en jord analyse give vished. Tag kontakt med os så vi udfra jordprøver kan få fastlagt om mistanken er begrundet og hvad der er årsag til jordforurening. Når det er klarlagt om, det er lettere forurenet jord eller svært forurenet jord vi bedømme hvad der skal gøres for, at rengøre grunden. Gør nytte af vores ekspertise ved sløjfning af olietank, opgravning af olietank og elimering af andre forureningskilder. Vi kan stå for myndighedskontakt og eventuel fjernelse af den forurende jord. Få vores kyndige rådgivning, ved mistanke om forurenede grunde