MediaMouse udvidder produktion

Date Added: June 21, 2009

Author: MediaMouse

Siden virksomheden i november sidste år flyttede til nye større rammer på Solvang i Allerød, har virksomheden forsat sin vækst.

Det har hele tiden ligget i kortene at flytningen bl.a. skulle give plads til en udviddelde af produktionsfaciliteterne. Siden flytningen har der også være mindre udviddelser, men virksomheden er nu i gang med en større udviddelse af produktionen inden for print i større formater så som roll-ups, plakater, plancher og lignende.

“Vi har igennem længere tid været presset på kapaciteten i produktionen af de større formater – navnlig sådan noget som plakater og roll-ups. Sidst jeg kiggede på vores statestik havde vi en overbookning på omkring 30%. Det er uholdbart i det lange løb – navnlig set i lyset af at MediaMouse er kendt for at have en kort leveringstid og en del af de opgaver vi løser er brandslukningsopgaver, hvor andre produktionshuse allerede har kastet håndklædet i ringen”.

Ved sommerferien skal udviddelsen være helt på plads og på det tidspunkt have 3 doblet kapaciteten.