Valutamarkedet (Forex trading) – Verdens Største Marked

Date Added: October 28, 2009

Author: Christian Schytte

Valutamarkedet blev oprindeligt skabt for at gøre international handel og investering mulig, og for at gøre det muligt for virksomheder at købe valuta, således at de kan handle i andre lande. Med en højere omsætning end både aktie- og futuresmarkedet tilsammen, estimeres det at der på valutamarkedet (forex markedet) daglig handles for $ 3.980 milliarder.
Af denne enorme sum, handles omkring 34 % fra London, hvilket gør London til det førende valutamarked (forex trading) i verden. Handlen omfatter banker, regeringer, virksomheder og valutaspekulanter. Det er alene på grund af størrelsen af omsætningen, at Forex markedet betragtes som værende i stand til at give fortjeneste, selv når andre markeder kan være stagnerende.

Det grundliggende i fremmed valutahandel (Forex trading), ligger i at en investor køber en valuta ’lang’ og sælger en anden ’kort’. Dette er en spekulativ form for handel, og det vurderes at omkring 70 % til 90 % af alle udenlandske valutatransaktioner sker på dette grundlag. Ved spekulative transaktioner, har virksomheder eller enkeltpersoner der har købt eller solgt valuta ingen planer om at komme i besiddelse af valutaen, men er kun ude efter at skabe et overskud ved at spekulere i udsving i valutaen.

Der er mange aktører på valutamarkedet, herunder mange individuelle spekulanter. For dem er marginhandel en handelsmetode, der gør det muligt for investorerne at købe og sælge aktiver, der overstiger den kapital de besidder. Forex Trading udføres typisk med margin og bærer en rimelig grad af risiko. Dette er fordi en handlende kan holde en position der overstiger værdien af kontoens indestående, hvilket betyder at hvis en handlende forstår markedet forkert, og det bevæger sig imod deres position, kan den handlende pådrage sig betydelige tab.

På grund af muligheden for tab, er det nødvendigt at marginhandlere nøje overvåger markedet. I vor tids konstante informationstrøm, vælger mange valutahandlere at bruge online handelsplatforme, der tilbyder 24 timers adgang til deres konti via internettet fra bærbare computere, pc’er og mobiltelefoner. Nogle online handelsplatforme udbyder også adgang til rådgivning og skræddersyer deres platforme afhængi af handelserfaring. For eksempel, vil en mindre erfaren valutahandler (Forex trading) ikke kræve den samme online-platform som en professionel handler, og derfor er de fleste online handelsplatforme opbygget i forhold til erfaring og kapacitet.

Valutahandel (Forex trading) er spekulativt, og hvis du tænker på at prøve dette, bør du være klar over de risisi der følger med, inden du forpligter dig