Innovationsledelse og bøger om lean

Date Added: October 25, 2010

Author: Slashaisfunky

Ledelse er et begreb der er i konstant udvikling. Uanset hvilken type leder du er, og hvor meget erfaring du har, er der visse begreber indenfor ledelsesteori der tager mere og mere fart og som derfor er nødvendige at vide så meget som muligt om.

Et af disse begreber er innovationsledelse. Innovation og kreative processer og ikke mindst de medarbejdere, der er involveret, giver nogle helt særlige ledelsesudfordringer. Og flere og flere ledere har brug for viden om denne særlige disciplin. Heldigvis findes der en lang række koncepter og bøger om lige netop det emne.

Et andet koncept er Lean. Bøger om lean forklarer ikke bare begrebet, men fortæller som oftest hvordan man kan kombinere leanmetoden med en innovativ struktur. Lean handler om at skære alle firmaets omkostninger ned til et absolut minimum uden at skade kundens slutprodukt. Kombineret med innovativ tænkning er lean metoden et ultrarelevant våben i nutidens erhvervsliv.

Endelig er der Six Sigma konceptet i samme dur. Six Sigma er et koncept udviklet i 1980erne til at optimere kvaliteten af et firmas processer. Er du i en ledelsesposition er der stor sandsynlighed for at du allerede kender til Six Sigma. til trods for det kan det aldrig skade at gribe en bog og genopfriske det evigt komplicerede begreb.

God fornøjelse!